Innovatie en valorisatie van ADEM onderzoek – Call for Proposals

Een belangrijke doelstelling van ADEM is het actief verkennen van innovatie en valorisatiemogelijkheden van haar onderzoek. Om die reden maakt de ADEM Stuurgroep middelen vrij te maken voor het actief verkennen van innovatie en valorisatiemogelijkheden van het gerealiseerde en nog lopende ADEM-onderzoek.

Open call:
Ronde 1 – najaar 2017
Deadline:
Woensdag 20 december 2017 – 2:00pm CEST

Een voorstel voor ronde 1 kan worden ingediend voor of uiterlijk op 20 december 2017, 14:00 uur CEST.

Tijdspad
November 13, 2017: Openstelling call
December 20, 2017, 14:00 uur: Deadline indiening voorstellen
Januari 2018: Beoordelingsperiode
Februari 1-2, 2018: Bekendmaking uitslag tijdens de ADEM conferentie
(onder voorbehoud)

Innovatie en valorisatie van ADEM-onderzoek

ADEM stelt op aanvraag een budget ter beschikking van maximaal € 36.680, ex. BTW, aan onderzoekers binnen het ADEM consortium voor nadere uitwerking van valorisatiemogelijkheden van ADEM onderzoek.
ADEM verstrekt de subsidie om de aanvragers in staat te stellen:

  1. een voorstel te schrijven voor een vervolgonderzoek en dit met initiërende experimenten te onderbouwen;
  2. een voorstel te schrijven voor een investering in de onderzoek infrastructuur van het ADEM Innovation-lab (een nieuwe laboratorium opzet,  een nieuw instrument, of een andere schaal grootte van de experimentele opstelling).

Application form and call text (ENG) – Aanvraag formulier en tekst Call (NL)

Voor vragen neem contact op met Herman Schoffelen:
pmo@adem-innovationlab.nl or 065 240 7689.

Website by Webroots