ADEM
ADEM Programmaraad
# 7 / Juli 2013
-
Adem logo

Leden Programmaraad voor ADEM bekend.

Het programma Advanced Dutch Energy Materials - Innovation Lab (kortweg ADEM-programma) gaat haar tweede fase in als Green Deal Materialen voor Energietoepassingen (GD MvE).
Voor de high level sturing van het ADEM programma/ GD MvE is een programmaraad ingesteld, gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die een bijdrage leveren (de industriepartners), vertegenwoordigers van de ADEM-onderzoekspartijen, alsmede vertegenwoordigers van het Ministerie van EZ.

De samenstelling van de programmaraad is als volgt:

1) Vertegenwoordiger van het Ministerie van EZ (de overheid):
– MinEZ, Dhr. Mr. E.J. de Vries

2) Vertegenwoordigers van bedrijven die een substantiŽle bijdrage leveren (de industriepartners):
– Shell, Dhr. Dr. H.P.C.E.. Kuipers (beoogd voorzitter)
– Tempress Systems B.V., Dhr. A. Hasper
– NXP Semiconductors., Dhr. L. Warmerdam
– Philips, Dhr. A. van Gorkum
– BioMCN, Dhr. P. Compagne
– Levitech, Dhr. E. Granneman

3) Vertegenwoordigers van de topteams Hightech Systemen & Materialen en Energie:
– HTSM, Prof. Dr. Ir. D.H.A. Blank
– Energy, Prof. Dr. Ir. T.H.J.J. van der Hagen

De Green Deal Materialen voor Energietoepassingen is een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen kennisinstellingen, de overheid en industriŽle partners. Green Deals worden ingezet om barriŤres te slechten die de ontwikkeling van duurzame initiatieven vertragen. Voor ADEM wordt de Green Deal vooral ingezet als structuurverbetering voor vraagsturing van onderzoek en voor sharing van onderzoeksfaciliteiten.

De minister van Economische Zaken heeft het gehele ADEM programma financiŽle ondersteuning toegekend van in totaal €30.000.000. In de tweede fase is nog €15.000.000 te bestemmen. Voorwaarde voor deze ondersteuning is een aanvullende bijdrage van tenminste 10% van industriële partners.

De belangrijkste opdracht van de programmaraad is om inhoud te geven aan de vraagsturing vanuit de industrie aan het onderzoek naar materialen voor energietoepassingen. Daarnaast adviseert de programmaraad over de uitbreiding van de onderzoek infrastructuur en over de sharing daarvan tussen onderzoekinstellingen en industrie.
De programmaraad zal naar verwachting twee maal per jaar bijeen komen.

-
ADEM
This monthly newsletter informs connections, partners and stakeholders of ADEM Innovation Lab about its activities and results. If you no longer want to receive this newsletter, please unsubscribe here.

www.adem-innovationlab.nl
contact@adem-innovationlab.nl