Nieuwsbericht

16 November 2018

Innovatie en valorisatie van ADEM onderzoek - Second Call for Proposals

Open call: Ronde 2 - najaar 2018
Deadline: Donderdag 20 december 2017 - 2:00pm CEST

Een voorstel voor ronde 2 kan worden ingediend voor of uiterlijk op 20 december 2018, 14:00 uur CEST.

Tijdspad
November 16, 2018:Openstelling call
December 20, 2018, 14:00 uur:  Deadline indiening voorstellen
Januari 2019:Beoordelingsperiode
Februari 1, 2019:Bekendmaking uitslag (onder voorbehoud)

Innovatie en valorisatie van ADEM-onderzoek

Een belangrijke doelstelling van ADEM is het actief verkennen van innovatie en valorisatiemogelijkheden van haar onderzoek.
ADEM stelt op aanvraag een budget ter beschikking van maximaal € 36.680, ex. BTW, aan onderzoekers binnen het ADEM consortium om de aanvragers in staat te stellen de valorisatiemogelijkheden van eerder ADEM onderzoek te exploreren.
Het voorstel dient in te gaan op wat eerder is bereikt in ADEM onderzoek en doet een voorstel voor een mogelijk innovatietraject, het beoogde doel en de daartoe te nemen stappen.
Het voorstel wordt ondersteund door partners uit de betreffende industrie

Aanvraag formulier en tekst Call (NL) - Application form and call text (ENG)

Voor vragen neem contact op met Herman Schoffelen:
pmo@adem-innovationlab.nl of 065 240 7689.